Názov Objednávka č.06/2018
Identifikačné číslo č.06/2018
Popis Uskaldneine drobného stavebného odpadu pre rok 2018
Zmluvná strana (dodávateľ) Obchod s uhoľnými palivami
Osoba, ktorá podpísala dokument Dušan Belanec
Adresa(sídlo) Cesta k vodojemnu 1178/52, 010 03 Žilina
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 15.01.2018
Súbor Stiahnuť