Názov Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Popis Zneškodnenie odpadov
Cena 1 tona 5,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obchod s palivami s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument Dušan Belanec
Adresa(sídlo) Cesta k vodojemnu 1178/52, 010 03 Žilina
IČO 36 400 467
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 18.01.2018
Súbor Stiahnuť