Názov Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Identifikačné číslo OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105
Popis Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik
Cena 306 424,40 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Ministerstvo životného prostredia SR
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Lászlo Sólymos, minister
Adresa(sídlo) Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO 42 181 810
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 31.01.2018
Súbor Stiahnuť