Názov Kúpna zmluva č.Z20188016_Z: Detské wc kombi
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Vodoinštalačný materiál - detské wc kombi pre Materskú školu
Cena 3 952,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Jozef Dendiš
Adresa(sídlo) Nám.SNP 20,96 301 Krupina
IČO 33 288 143
Dátum 27.03.2018