Názov Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Popis Prevod vlastníctva
Cena 1,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Obec Hvozdnica, Ing. Matrtin Šimún
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 10.04.2018
Súbor Stiahnuť