Názov Vyhlásenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže - UNC 060
Identifikačné číslo č.: 218-15/2018
Popis Odpredaj 1 kus techniky - šmykom riadený nakladač UNC 060
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 18.04.2018
Súbor Stiahnuť