Názov DODATOK č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor
Identifikačné číslo OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105
Popis Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik
Cena 307 959,20 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Ministerstvo životného prostredia SR
Adresa(sídlo) Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO 42 181 810
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 30.04.2018
Súbor Stiahnuť