Názov Kúpna zmluva - Mária Červencová rod. Culáková
Popis Predaj nehnutelnosti v podiele 1/1
Cena 322,50 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1317
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 14.05.2018
Súbor Stiahnuť