Názov Kúpna zmluva č.Z201823643_Z Motorová nafta
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Motorová nafta
Cena 4 799,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) DIESEL TRANS
Osoba, ktorá podpísala dokument Róbert Pecko
Adresa(sídlo) Lalinok 29, 013 31 Divinka
IČO 1020525671
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 01.06.2018