Názov Faktúra č.207/2018
Identifikačné číslo č.207/2018
Popis Vypracovanie žiadosti na ŽoNFP - Hasičská zbrojnica
Cena 600,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) AE group, s.r.o.
Adresa(sídlo) Nálepkova 1827/4, 921 01 Pieštany
IČO 45 669 549
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 13.04.2018
Súbor Stiahnuť