Názov Kúpna zmluva č.Z201828500_Z Kompostéry
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Kopmostéry, škatule na kompost
Cena 107 000,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) IPP Consulting, s.r.o.
Adresa(sídlo) Rajčianska 88 B, 831 02 Bratislava
IČO 50 794 698
Dátum 18.07.2018