Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Identifikačné číslo č.513/1991
Zmluvná strana (dodávateľ) Ing.Blažeková Viera,audítor,číslo licencie 196
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Blažekova Viera
Adresa(sídlo) Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 20.09.2012
Súbor Stiahnuť