Názov Zámenná zmluva - Hrobové miesta
Popis Zámena nehnuteľnosti - záhrada pre rozšírenie hrobových miest
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Rímsko-Katolícka cirkev Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 17.08.2018
Súbor Stiahnuť