Názov Kúpna zmluva č.Z201837707_Z: Dodávka motorovej nafty
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Dodávka motorovej nafty
Cena 4 740,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) DIESELTRANS
Osoba, ktorá podpísala dokument Róbert Pecko
Adresa(sídlo) Lalinok 29, 013 31 Divinka
IČO 35119764
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 14.09.2018