Názov Kúpna zmluva č.Z201847799_Z - Dodávka motorovej nafty
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Dodávka motorovej nafty
Cena 4 873,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) DIESELTRANS
Osoba, ktorá podpísala dokument Róbert Pecko
Adresa(sídlo) Lalinok 29, 013 31 Divinka
IČO 35 119 764
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 08.11.2018