Názov Kúpna zmluva č.Z201852417_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Cena 1 099,97 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Majster Papier
Osoba, ktorá podpísala dokument PhDr. Gabriela Spišáková
Adresa(sídlo) Wolkrova 5 P.O .BOX 212, Bratislava 851 01
IČO 33 768 897
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 03.12.2018