Názov Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti
Popis Predaj nehnuteľnosí
Cena 1 010,41 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Drahomíra Habánová, rod. Machciníková
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 149
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 19.12.2018
Súbor Stiahnuť