Názov Kúpna zmluva č. Z201966_Z - Motorová nafta
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Motorová nafta
Cena 4 650,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Solar 2009, a.s.
Adresa(sídlo) Piešťanská 3, 917 01 Trnava
IČO 50 248 685
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 09.01.2019