Názov Objednávka č.03/2019
Identifikačné číslo č.03/2019
Popis LV a mapka na par.č. CKN 4195 - cesta
Zmluvná strana (dodávateľ) Okrsný úrad - katastrálny odbor
Adresa(sídlo) 014 01 Bytča, Zámok 104
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 11.01.2019
Súbor Stiahnuť