Názov ZMLUVA č. PHZ - OPK1 - 2018 - 002743 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Min. vnútra SR
Identifikačné číslo č.PHZ-OPK1-2018-002743
Popis Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu - Hasičská zbrojnica
Cena 30 000,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Ministerstvo vnútra SR
Osoba, ktorá podpísala dokument gen.JUDr.Alexander Nejedlý PhD.
Adresa(sídlo) Pribinova ulica č.2,812 72 Bratislava
IČO 00 151 866
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 25.02.2019
Súbor Stiahnuť