Názov Kúpna zmluva č. Z20196839_Z - Motorová nafta
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Motorová nafta
Cena 5 099,01 €
Zmluvná strana (dodávateľ) DIESEL TRANS
Osoba, ktorá podpísala dokument Róbert Pecko
Adresa(sídlo) Lalinok 29, 013 31 Divinka
IČO 35 119 764
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 06.03.2019