Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku parc.č.KNC 1795 - postavenie prístrešku
Cena rok/10,75 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Marian Belko,Štiavnik 1275
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 05.01.2016
Súbor Stiahnuť