Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku parc.č.KNC 1738 - postavenie dvoj garáže
Cena rok/ 20 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Jana Dobroňová, Štiavnik 1062
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 04.01.2016
Súbor Stiahnuť