Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom futbaloveho ihriska
Popis Prenájom par.č.KNC 1592/1 - futbalového ihriska
Cena bezplatná €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument ŠK Štiavnik -Bc. Peter Fujaček
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 23.02.2017
Súbor Stiahnuť