Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku par.č.KNC 13190/32 - garáž
Cena rok/ 10,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Peter Bielik, Štiavnik 1342
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 24.07.2018
Súbor Stiahnuť