Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku par.č.EKN - jednogaráž
Cena rok/10,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Peter Šípek,Štiavnik 702
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 02.01.2019
Súbor Stiahnuť