Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku par.č. CKN 221 - dvoj garáž
Cena rok/ 25,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Mgr. Renáta Mištríková, Štiavnik 1334
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 02.01.2019
Súbor Stiahnuť