Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájo pozemku par.č. CKN 221 -
Cena rok/ 6,2 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Jozef Vároš, Štiavnik 94
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 27.03.2019
Súbor Stiahnuť