Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku par.č. CKN 4242/75
Cena rok/10,95 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Daniel Sakmár, Stred 50/27, Považská Bystrica 017 01
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 20.03.2019
Súbor Stiahnuť