Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku parc.č.KNC 235 - dvoj garáž
Cena rok/20,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Peter Kramář
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 04.01.2016
Súbor Stiahnuť