Názov NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku parc.č.KNC 4242/59
Cena rok/4,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Jozef Bambuch,Štiavnik 1486
Adresa(sídlo) 01355 Štiavnik 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 10.07.2017
Súbor Stiahnuť