Názov DODATOK č.1 KZMLUVE O POSKYTOVANí SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE č.S170400023 : / k roku 2016
Identifikačné číslo č.S170400023 : / k roku 2016
Popis Prepravné náklady -MSTS vývoz kontajnera
Cena 30,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) FCC Slovensko, s.r.o. - odštepný závod
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Tomáš Varga
Adresa(sídlo) Hlinická cesta 1214, 014 01 Bytča
IČO 31 318 762
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 25.03.2019
Súbor Stiahnuť