Názov Faktúra č.53/2019
Identifikačné číslo č.53/2019
Popis Úhrada správneho poplatku
Cena 3,84 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácí a poštových služieb
Adresa(sídlo) Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
IČO 42 355 818
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 07.02.2019
Súbor Stiahnuť