Názov DODATOK č.1 k Zmluve o zabezpečení služieb č.30/ 2016 o odpadoch
Identifikačné číslo č.1
Popis Špecifikácia služieb o odpadoch a ceny za poskytnuté služby
Cena 78,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) OPŽP SK, s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument iNG. Dominika Ďurišová - konateľ
Adresa(sídlo) Horná Llehota 104, Oravský Podzámok 027 41
IČO 43 775 471
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 01.04.2019
Súbor Stiahnuť