Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32019
Identifikačné číslo č. 32019
Popis Prenájom telocvične- Ples Jubilantov 2019
Cena 150,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Základná škola s materskou školou Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 177
IČO 36 145 297
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 14.03.2019
Súbor Stiahnuť