Názov vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o úvere
Identifikačné číslo č.473-3/2019
Popis Investičný úver pre obec Štiavnik vo výške 800 000,00 €
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 26.04.2019
Súbor Stiahnuť