Názov Nájomná zmluva - prenájom pozemku
Popis Prenájom pozemku par. č. 4242/59
Cena rok/5,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Peter Pastorek, Štiavnik 2
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 05.05.2019
Súbor Stiahnuť