Názov Kúpna zmluva č. Z201917313_Z - čistiace prostriedky
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Čistiace prostriedky - DSS
Cena 1 799,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Majster Papier
Osoba, ktorá podpísala dokument PhDr. Gabriela Spišáková
Adresa(sídlo) Wolkrova 5 P.O .BOX 212, Bratislava 851 01
IČO 33 768 897
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 05.06.2019