Názov vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce Autobus SOR
Identifikačné číslo 692-2/2019
Popis odpredaj hnuteľného majetku obce -1 kus vozidlo – Autobus SOR kategória M3, funkčný, rok výroby 1997, bez platnej emisnej a STK kontroly, 35 miest na sedenie, presný počet km nezistený.
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad, Štiavnik 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.06.2019
Súbor Stiahnuť