Názov vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce PRAGA V3S M2-007
Identifikačné číslo 693-2/2019
Popis odpredaj hnuteľného majetku obce - 1 kus vozidlo – PRAGA V3S M2-007 (cisternový automobil pre fekálie), 9 kusov trojmetrových hadíc, funkčný, rok výroby 1992, bez platnej emisnej a STK kontroly, presný počet km a Mh nezistený.
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad, Štiavnik 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.06.2019
Súbor Stiahnuť