Názov Mandátna zmluva - DSS a ZpS Štiavnik
Popis Metodický deň spojený s prácou manažéra
Cena 200,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Tabita s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Ondrej Buzula,konateľ
Adresa(sídlo) 906 45 Štefanov č.241
IČO 36 408 760
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 30.07.2019
Súbor Stiahnuť