Názov Obchodná súťaž - prenájom obecnej plochy na roky 2019,2020,2021 a 2022.
Identifikačné číslo 27-16/2019
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 19.08.2019
Súbor Stiahnuť