Názov Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže
Identifikačné číslo 692-7/2019
Popis Odpredaj 1kus vozidla - Autobus SOR kategórua M3
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.08.2019
Súbor Stiahnuť