Názov Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže
Identifikačné číslo 693-10/2019
Popis Odpredaj 1kus vozidla - Praga V3S M2-007
Cena 665,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.08.2019
Súbor Stiahnuť