Názov Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže
Identifikačné číslo 27-16/2019
Popis Prenájom obecnej plochy v centre obce na roky 2019,2020,2021,2022
Cena 3 000,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.08.2019
Súbor Stiahnuť