Názov Kúpna zmluva - PRAGA V3S M2-007
Popis Odpredaj 1kus vozidla - PRAGA V3S M2-007 (cisternový automobil pre fekálie)
Cena 665,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument kupujúci - Michal Jaššák
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 02.09.2019
Súbor Stiahnuť