Názov vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce
Popis 1 KUS AUTOBUS KAROSA C- 734
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik 1350
Adresa(sídlo) Štiavnik 1350, 013 55
IČO 00321672
Dátum 10.01.2013
Súbor Stiahnuť