Názov Kúpna zmluva a dodatok č.1 k zmluve zo dňa 31.05.2019
Popis Kúpa nehnuteľnosti
Cena 150,000 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 164
IČO 30 233 631
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 31.05.2019
Súbor Stiahnuť