Názov Zmluva o dielo č.42/2019
Popis Oprava havarijného stavu telocvične základná škola
Zmluvná strana (dodávateľ) KOMSTAV MT, s.r.o.
Adresa(sídlo) Kuzmányho 525/36,036 01 Martin
IČO 51 703 653
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 11.12.2019
Súbor Stiahnuť