Názov Dodatok č. 564/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 564/CC/2019
Popis Splátkový úver č. 1
Cena 800,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Slovenská sporiteľňa, a. s.
Adresa(sídlo) Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 17.12.2019
Súbor Stiahnuť